We gratefully acknowledge support from
the Simons Foundation and member institutions.
Full-text links:

Download:

Current browse context:

cs.PL
new | recent | 1309

Change to browse by:

cs

References & Citations

DBLP - CS Bibliography

Computer Science > Programming Languages

Title:C++11 -- idea r-wartości i przenoszenia

Authors:Piotr Beling
Abstract: This paper presents a review of some new futures introduced to C++ language by ISO/IEC 14882:2011 standard (known as C++11). It describes the ideas of r-values and move constructors.
----
Niniejszy artykuł jest jednym z serii artykułów w których zawarto przegl{\ka}d nowych elementów j{\ke}zyka C++ wprowadzonych przez standard ISO/IEC 14882:2011, znany pod nazw{\ka} C++11. W artykule przedstawiono nowe możliwości zwi{\ka}zane z przekazywaniem parametrów i pisaniem konstruktorów. Zawarto w nim dokładne omówienie idei r-wartości i przenoszenia obiektów.
Comments: 7 pages, in Polish
Subjects: Programming Languages (cs.PL)
Cite as: arXiv:1309.1307 [cs.PL]
  (or arXiv:1309.1307v1 [cs.PL] for this version)

Submission history

From: Piotr Beling [view email]
[v1] Thu, 5 Sep 2013 10:48:52 UTC (6 KB)