Skip to main content
Download PDF

General Relativity and Quantum Cosmology

Title:En komprimerad introduktion till slingkvantgravitation och spinnskum modeller

Abstract: A short introductory review of loop quantum gravity and spinfoam models in Swedish. A small knowledge of general relativity in connection variables is assumed, but an emphasis has been put on giving a self-supporting presentation.
--
Inom denna reviewarikel ser vi över slingkvantgravitationens och spinnskum modellernas struktur och uppbyggnad. Artikeln gör sitt bästa för att förutsätta så lite förkunskaper som möjligt, men en viss kännedom om allmän relativitet i konnektionsvariabler kan vara bra att ha.
Comments: 55 pages, 4 figures, review article, in Swedish
Subjects: General Relativity and Quantum Cosmology (gr-qc)
Cite as: arXiv:1303.0939 [gr-qc]
  (or arXiv:1303.0939v1 [gr-qc] for this version)

Submission history

From: Miklos Långvik [view email]
[v1] Tue, 5 Mar 2013 06:19:13 UTC (294 KB)
Full-text links:

Download:

Current browse context:

gr-qc
new | recent | 1303

Bookmark

BibSonomy logo Mendeley logo Reddit logo ScienceWISE logo