We gratefully acknowledge support from
the Simons Foundation and member institutions.
Full-text links:

Download:

Current browse context:

gr-qc
new | recent | 1303

References & Citations

General Relativity and Quantum Cosmology

Title:En komprimerad introduktion till slingkvantgravitation och spinnskum modeller

Abstract: A short introductory review of loop quantum gravity and spinfoam models in Swedish. A small knowledge of general relativity in connection variables is assumed, but an emphasis has been put on giving a self-supporting presentation.
--
Inom denna reviewarikel ser vi över slingkvantgravitationens och spinnskum modellernas struktur och uppbyggnad. Artikeln gör sitt bästa för att förutsätta s{\aa} lite förkunskaper som möjligt, men en viss kännedom om allmän relativitet i konnektionsvariabler kan vara bra att ha.
Comments: 55 pages, 4 figures, review article, in Swedish
Subjects: General Relativity and Quantum Cosmology (gr-qc)
Cite as: arXiv:1303.0939 [gr-qc]
  (or arXiv:1303.0939v1 [gr-qc] for this version)

Submission history

From: Miklos Långvik [view email]
[v1] Tue, 5 Mar 2013 06:19:13 UTC (294 KB)